Condicions i termes legals

Condicions d’ús

Si us plau, llegeix atentament aquestes condicions abans d’utilitzar els Serveis ASCODI/OFER.CAT. Quan utilitzis els Serveis ASCODI/OFER.CAT, acceptes quedar vinculat per aquestes condicions.

Oferim una àmplia gamma de Serveis ASCODI/OFER.CAT i, en ocasions, es poden aplicar condicions addicionals. A més, quan utilitzis qualsevol Servei ASCODI/OFER.CAT (per exemple, Llista de desigs, Xecs regal o aplicacions ASCODI/OFER.CAT per a dispositius mòbils), estaràs subjecte als termes, les polítiques i les condicions aplicables a aquell Servei ASCODI/OFER.CAT (les “Condicions Generals dels Serveis”). Les Condicions Generals dels Serveis prevaldran sobre aquestes Condicions d’Ús en cas de discrepància entre totes dues.

1. Comunicacions electròniques

Quan facis servir un Servei ASCODI/OFER.CAT o ens enviïs missatges de correu electrònic, un missatge de text (SMS) o qualsevol altra comunicació des del teu ordinador o dispositiu mòbil, t’estaràs comunicant amb nosaltres per via electrònica. Nosaltres ens posarem en contacte amb tu electrònicament per diferents mitjans, com per exemple mitjançant correu electrònic, missatges de text (SMS), notificacions dins d’aplicacions, o publicant missatges o comunicacions per correu electrònic en el lloc web o a través de qualsevol altre servei de ASCODI/OFER.CAT., A efectes contractuals, acceptes que tots els acords, avisos, informacions revelades i altres comunicacions que et fem arribar per via electrònica satisfaran tots els requisits legals que obliguen a fer aquestes comunicacions per escrit, llevat que les lleis aplicables imposin un mitjà diferent de comunicació.

2. Recomanacions i personalització

Com a part dels Serveis ASCODI/OFER.CAT, recomanarem prestacions, productes i serveis, incloent anuncis de terceres parts, que poden ser del teu interès i ens poden ajudar a identificar les teves preferències i personalitzar la teva experiència.

3. Copyright, drets d’autor i drets relatius a les bases de dades

Tot el contingut allotjat o posat a disposició en qualsevol dels Serveis ASCODI/OFER.CAT, inclosos text, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, fragments d’àudio, descàrregues digitals i compilacions de dades, son responsabilitat de les botigues que han publicat les fotografies, vídeos i àudios, estan exclòs ASACODI/OFER.CAT de qualsevol responsabilitat de drets d’autor que no hagi respectat la botiga i seran retirats del explicatiu quan es tingui coneixement de tal circumstància.

4. El teu compte

Si utilitzes els Serveis ASCODI/OFER.CAT ets responsable de mantenir la confidencialitat de la informació personal i la contrasenya del teu compte i de restringir l’accés al teu ordinador i als teus dispositius, i, en la mesura permesa per la legislació aplicable, acceptes assumir la responsabilitat per totes les activitats realitzades des del teu compte o amb la teva contrasenya. Has d’adoptar les mesures necessàries per assegurar-te que la teva contrasenya roman secreta i en un lloc segur, i has d’informar-nos immediatament si tens cap motiu per creure que la teva contrasenya ha estat posada en coneixement d’un tercer o si ha estat utilitzada de manera no autoritzada o és susceptible de ser-ho. Ets responsable de garantir que la informació personal que ens subministres és correcte i completa, i d’informar-nos quan es produeixi qualsevol canvi en la informació subministrada.

No has d’utilitzar cap Servei ASCODI/OFER.CAT: (I) de cap manera que provoqui o pugui provocar danys i perjudicis a qualsevol dels Serveis ASCODI/OFER.CAT o la interrupció de l’accés als mateixos, o (II) amb finalitats fraudulentes o en relació amb un delicte o qualsevol altra activitat il·lícita, o (III) per provocar enuig, molèsties o ansietat.

Ens reservem el dret de negar-nos a oferir-te els nostres serveis, cancel·lar els teus comptes o eliminar o modificar continguts que hagis introduït al lloc web en cas que infringeixis la legislació aplicable, aquestes condicions d’ús o qualssevol altres termes i condicions o polítiques aplicables.

5. Reclamacions en matèria de Propietat Intel·lectual

ASCODI/OFER.CAT  respecta la propietat intel·lectual de tercers. Si creus que els teus drets de propietat intel·lectual s’han utilitzat de manera que puguin donar lloc a disputes per incompliment, posis en contacte amb nosaltres.

6. Condicions Generales sobre el Software ASCODI/OFER.CAT

Tot el software, incloses les actualitzacions, millores i qualsevol altra documentació relacionada amb aquest software, que posem a la teva disposició en qualsevol moment en relació amb els Serveis ASCODI/OFER.CAT (el “Software ASCODI/OFER.CAT”), està subjecte a aquestes Condicions d’Ús i Venda.

7. Altres empreses

A més ASCODI/OFER.CAT, hi ha tercers que gestionen botigues, ofereixen serveis o venen línies de productes al lloc web. També oferim enllaços als llocs de companyies associades i altres empreses. No som responsables d’examinar o avaluar cap d’aquestes empreses o persones ni el contingut dels seus llocs web, i no garantim les ofertes que facin ni el contingut en qüestió. No assumim cap responsabilitat ni obligació per les accions, els productes i els continguts de tots aquests tercers o qualsevol altre que hi pugui haver. Sempre et farem saber quan hi ha un tercer implicat en les teves transaccions, i nosaltres podrem compartir informació teva relativa a aquestes transaccions amb el tercer.

8. El paper ASCODI/OFER.CAT

ASCODI/OFER.CAT permet als venedors associats l’us de la plataforma, tant per oferir com per a vendre . En aquests casos s’indicarà en les respectives pàgines detalls dels productes. Tot i que ASCODI/OFER.CAT facilita les transaccions a través ASCODI/OFER.CAT Marketplace, ASCODI/OFER.CAT no és ni el comprador ni el venedor dels productes oferts per venedors ASSOCIATS. ASCODI/OFER.CAT simplement facilita un espai i passarel·la de pagament on compradors i venedors poden negociar i efectuar les seves transaccions. Per tant, el corresponent contracte que es genera un cop s’ha realitzat la compra de qualsevol producte venut per un venedor, concerneix única i exclusivament al comprador i al venedor d’aquest producte. ASCODI/OFER.CAT no forma part d’aquest contracte, no assumeix cap responsabilitat relacionada amb el mateix, ni actua com a representant del venedor. El venedor és responsable de la venda dels seus productes, com també d’oferir assistència quant a les reclamacions del comprador o respecte qualsevol assumpte relacionat amb aquest contracte format entre el comprador i el venedor. ASCODI/OFER.CAT no es fa responsable del transport de la mercaderia que és responsabilitat el venedor.

9. La nostra responsabilitat

Farem tots els possibles per assegurar-nos que els Serveis ASCODI/OFER.CAT estiguin disponibles de manera ininterrompuda i que les transmissions estiguin lliures d’errors. No obstant, atesa la naturalesa d’Internet, no podem garantir que això sigui sempre així. També pot ser que el teu accés als Serveis ASCODI/OFER.CAT resti ocasionalment suspès o restringit per tal de permetre la realització de reparacions, operacions de manteniment o la introducció de nous serveis o facilitats. Intentarem limitar la freqüència i la durada d’aquestes suspensions o restriccions.

ASCODI/OFER.CAT no assumirà cap responsabilitat per (I) pèrdues que no hagin estat causades per un incompliment per part nostra, o (II) qualsevol pèrdua empresarial (incloent-hi pèrdues de beneficis, ingressos, contractes, estalvis anticipats, dades, despeses de bona voluntat o malaguanyades), o (III) qualsevol pèrdua directa o consegüent que no fos previsible ni per la teva persona ni per nosaltres quan vas començar a utilitzar els Serveis ASCODI/OFER.CAT. Tampoc no assumirem cap responsabilitat per endarreriments o incompliments de les nostres obligacions en el marc d’aquestes condicions si l’endarreriment o l’incompliment responen a qualsevol causa que estigui més enllà de la nostra capacitat de control raonable. Aquesta condició no afecta el teu dret legítim a disposar dels articles enviats o dels serveis subministrats en un període de temps raonable o a rebre un reemborsament si no et podem subministrar els béns o serveis encarregats en un període de temps raonable per causes que estiguin més enllà de la nostra capacitat de control raonable.

10. Llei aplicable

Aquestes condicions es regeixen i han de ser interpretades d’acord amb la legislació del Estat Espanyol.  Les dues parts ens comprometem a sotmetre’ns a la jurisdicció dels jutjats de Barcelona.

11. Alteracions en el servei o modificacions de les Condicions d’ús

Ens reservem el dret de fer canvis als Serveis ASCODI/OFER.CAT, a les nostres polítiques i als nostres termes i condicions, incloses aquestes Condicions d’ús i les Condicions Generals dels Serveis, en qualsevol moment. Estaràs subjecte als termes i condicions, a les polítiques, a les Condicions d’Ús i a les Condicions Generals dels Serveis que estiguin vigents en el moment en què utilitzis els Serveis ASCODI/OFER.CAT. Si alguna d’aquestes Condicions d’ús o de les Condicions Generals dels Serveis es considerés invàlida, nul·la o inexigible per qualsevol raó, la condició afectada es considerarà exclosa i no afectarà la validesa i l’exigibilitat de la resta de condicions.

12. Renúncia

En cas que infringeixis aquestes condicions d’ús, i encara que nosaltres no emprenguem cap acció, podrem fer ús dels nostres drets i les nostres vies de recurs en qualsevol altra situació d’incompliment d’aquestes condicions d’ús per part teva.

13. Menors d’edat

No venem productes a menors d’edat. Els productes que venem per a menors els han de comprar adults. Si tens menys de 18 anys, només pots utilitzar els Serveis ASCODI/OFER.CAT sota la supervisió d’un pare o d’un tutor.

14. Procediment i formulari d’avís de la vulneració de drets

Si consideres que qualsevol dels teus drets ha estat vulnerats, et fem a bé complimentar i remetre’ns una queixa que serà atesa immediatament a aquells titulars dels drets.

Una vegada rebuda la teva queixa, podrem iniciar diverses actuacions, que podran incloure la supressió de l’ informació o producte en qüestió, sense que això representi cap admissió de responsabilitat i sense perjudici de qualsevol dret, acció o defensa que es puguin fer.

15. Les nostres dades

Associació Comerços Digitalitzats ( ASCODI) regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

CIF: G67225524
Cl Maria Vidal 75, primer 1ª
08340 Vilassar de Mar (Barcelona)

Condicions de venda

Aquestes Condicions de venda regeixen la venda de productes o serveis a través de la passarel·la de venda ASCODI/OFER.CAT. A més, quan facis servir qualsevol servei actual o futur ASCODI/OFER.CAT, estaràs subjecte als termes i les condicions generals i a les condicions particulars aplicables al servei (les “Condicions generals”). Les Condicions generals prevalen sobre aquestes Condicions de venda en cas de discrepància entre totes dues.

Llegeix si us plau aquestes condicions amb atenció abans de fer una comanda a través de la passarel·la de vendes ASCODI/OFER.CAT, acceptes quedar vinculat per aquestes condicions.

1. El nostre contracte

Quan facis una comanda, t’enviarem per missatge el justificant de recepció pertinent. La plataforma enviarà notificació confirmant que la comanda ha estat correcta.

Acceptes rebre factures directament per part del venedor al qual has fet las compres. Podràs obtenir les factures tant electròniques com en paper en el comerç del venedor

Tingues en compte que només es venem productes en quantitats corresponents a les necessitats típiques d’una llar normal. Això és aplicable tant al nombre de productes que demanis en una sola comanda com a la realització de diverses comandes del mateix producte encara que cadascuna consti d’una quantitat típica per a una llar normal.

2. Dret de cancel·lació de 7   dies naturals de durada, excepcions a la cancel·lació, garantia de devolució voluntària i garantia legal de conformitat

La cancel·lació es realitzarà directament al venedor, associat a ASCODI, al qual s’han comprat els productes.

DRET LEGAL

Tret que s’apliqui alguna de les excepcions que es descriuen tot seguit, podràs cancel·lar la teva comanda sense necessitat de justificacions mentre la comanda no hagi estat enviada, es a dir, així sortit del comerç o magatzem del venedor (associat), fins a un màxim de 7 dies naturals des del dia en què tu o un tercer designat per la teva persona (diferent del transportista) rebi els articles comprats (o des de l’últim article, component o peça en cas de lliurament d’un bé compost per múltiples components o peces), o des del dia de la conclusió del contracte en el cas de serveis o lliurament de contingut digital no prestat en suport tangible (per exemple: CD o DVD).

A aquest efecte, cal que ens informis a  través atencioclient@ofer.cat de la decisió de cancel·lar la comanda. Hauràs de posar-te d’acord amb el venedor. Per complir la data límit de cancel·lació, només cal que enviïs la teva comunicació abans que finalitzi el període de cancel·lació de 7 dies i retornis l’article a través dels canals que especifiqui al venedor.

Hauràs d’ assumir els costos directes de la devolució dels articles y serà responsable de la disminució del valor dels bens retornats degut a la manipulació dels articles. (excepte quan aquesta manipulació sogui necessària per conèixer la natura, característiques i funcionament dels articles.

EFECTES DE LA CANCEL·LACIÓ

ASCODI/OFER.CAT et reemborsarà el preu del producte i les despeses ordinàries d’enviament es faran a través d’enviament contra reembors, no més tard dels 7 dies següents al dia en què rebem la comunicació abans indicada. ASCODI/OFER.CAT utilitzarà els mateixos mitjans de pagament que hagis emprat per a la transacció inicial. En qualsevol cas, no hauràs d’assumir cap taxa derivada d’aquest reemborsament. Podem retenir el reemborsament fins que rebem la confirmació del venedor de la recepció dels articles retornats.

EXCEPCIONS AL DRET DE CANCEL·LACIÓ

El dret de cancel·lació no s’aplica a:

El lliurament de productes que no permetin la devolució per raons higièniques o de protecció de la salut si els has desprecintat després del seu lliurament (per exemple productes cosmètics), o que després del lliurament estiguin barrejats de manera inseparable amb altres productes.

Productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa (per exemple aliments, begudes alcohòliques o productes peribles o sotmesos a data de caducitat).

El lliurament d’instruments de gravació d’àudio o vídeo precintats o software segellat si els has desprecintat després del lliurament.

El lliurament de béns produïts segons les teves especificacions o clarament personalitzats.

Un servei prestat per ASCODI/OFER.CAT, la prestació del qual vas acceptar en sol·licitar la comanda.

El lliurament de contingut digital (incloent-hi aplicacions, software digital, llibres electrònics, MP3, etc.) que no s’hagi lliurat en un mitjà tangible (per exemple: CD o DVD) en cas que acceptessis el lliurament en sol·licitar la comanda, quan el procés de lliurament ja s’hagi iniciat i sense que sigui possible la cancel·lació un cop iniciat el lliurament.

El lliurament de diaris, publicacions especialitzades o revistes amb l’excepció de contractes de subscripció per a la provisió de dites publicacions; i

GARANTIA LEGAL DE CONFORMITAT

A banda dels drets legals, els clients de la Unió Europea (excepte el Regne Unit) tenen una garantia postvenda de dos anys des de la data de lliurament del producte per sol·licitar reparacions o reemplaçaments de productes comprats a la passarel·la de pagament si són defectuosos o disconformes amb allò que s’ha anunciat. Si un producte no pot reparar-se o reemplaçar-se dins d’un període de temps raonable o sense complicacions, n’hauràs de sol·licitar el reemborsament o una reducció del preu, al venedor del producte.

En cas de productes de segona mà, el període de garantia pot ser inferior, però mai inferior a un any.

3. Preus i disponibilitat

Tots els preus inclouen els impostos legalment aplicables (IVA).

Indiquem la disponibilitat dels productes que venem al lloc web a la pàgina d’informació de cada producte. No podem oferir informació més concreta sobre disponibilitat més enllà d’allò que indiquem a la pàgina en qüestió o d’una altra manera al lloc web. Quan processem la comanda, t’informarem per correu electrònic de la disponibilitat,  en cas que algun dels productes demanats no es trobin disponible dependrà de: si no han estat cobrats, simplement rebràs email notificant l’anul·lació de la comanda; si ja han estat cobrats els productes, se’t retornarà integrament l’import .

Tingues en compte que, en alguns casos, no ens és possible confirmar una data de lliurament concreta al realitzar la comanda. En aquests supòsits, el venedor podrà confirmar la data d’entrega. En tot cas, el lliurament serà realitzat dins del termini màxim de 30 dies a partir de la realització de la comanda.

4. Informació del producte

Tret que s’indiqui expressament el contrari, ASCODI/OFER.CAT no és el fabricant ni el venedor dels productes que es venen al lloc web. Tot i que ens esforcem perquè la informació que hi apareix sigui correcta, en ocasions l’embalatge i els materials dels productes poden contenir informació addicional o diferent de la que apareix al nostre lloc web. Els components també poden canviar. Et recomanem que no llegeixis només la informació disponible al nostre lloc web i que, abans del seu ús, llegeixis detingudament també l’etiquetatge, les advertències i les instruccions que acompanyen el producte, o les especificacions detallades per el venedor.

5. La nostra responsabilitat

ASCODI/OFER.CAT i els seus afiliats no assumeixen cap responsabilitat per (I) pèrdues que no hagin estat causades per un incompliment per part nostra, o (II) qualsevol pèrdua empresarial (incloent-hi pèrdues de beneficis, ingressos, contractes, estalvis anticipats, dades, despeses de bona voluntat o malaguanyades), o (III) qualsevol pèrdua directa o consegüent que no fos previsible ni per tu ni per nosaltres quan es va perfeccionar el contracte de compravenda de productes entre tu i els venedors de la plataforma ASCODI/OFER.CAT.

No assumim cap responsabilitat per endarreriments o incompliments de les nostres obligacions en el marc d’aquestes condicions si l’endarreriment o l’ incompliment responen a qualsevol causa que estigui més enllà de la nostra capacitat de control raonable. Aquesta condició no afecta el teu dret a que se t’enviïn els productes en un termini raonable. Si l’endarreriment es produeix abans que els productes siguin expedits, hauràs (l’usuari) contactar amb el venedor per verificar que l’enviament no ha estat realizat,  i podràs cancel·lar la comanda en qualsevol moment abans de l’enviament, i s’et retornarà el import cobrat.

Si compreu productes a través de la passarel·la de pagament ASCODI/OFERCAT, com a “consumidor” teniu dret a la garantia de conformitat que preveu la legislació segons la qual el bé lliurat ha de ser conforme al contracte i que el venedor està obligat a oferir-vos (“garantia legal”).

Addicionalment pots beneficiar-te de la garantia convencional (“garantia comercial”), si l’ofereix el fabricant o un tercer. El nom de l’entitat que ofereix la garantia comercial així com els termes i les condicions d’aquesta garantia s’exposen normalment en un document inclòs en el paquet que conté el producte, i que et suggerim que llegeixis i conservis.

ASCODI/OFER.CAT no assumeix cap responsabilitat pel compliment o l’ incompliment de les obligacions exposades als documents de garanties comercials ofertes per tercers.

6. Legislació aplicable

Aquestes condicions es regeixen i han de ser interpretades d’acord amb la legislació del Estat Espanyol.  Les dues parts ens comprometem a sotmetre’ns a la jurisdicció dels jutjats de Barcelona.

7. Modificacions de les condicions de venda

Ens reservem el dret de fer canvis al nostre lloc web, a les nostres polítiques i als nostres termes i condicions, incloses aquestes Condicions de venda, en qualsevol moment. Estaràs subjecte als termes i les condicions, les polítiques i les condicions de venda vigents en el moment en què facis una comanda de productes, llevat que la llei o les autoritats administratives requereixin qualsevol canvi en aquests termes i condicions, polítiques o aquestes Condicions de venda (cosa que pot ser aplicable a comandes que hagis realitzat anteriorment). Si alguna d’aquestes condicions de venda es considerés invàlida, nul·la o inexigible per qualsevol raó, la condició afectada es considerarà exclosa i no afectarà la validesa i l’exigibilitat de la resta de condicions.

8. Renúncia

En cas que infringeixin aquestes Condicions de venda i que nosaltres no emprenguem cap acció, encara podrem fer ús dels nostres drets i les nostres vies de recurs en qualsevol altra situació d’incompliment per part teva d’aquestes condicions de venda.

9. Menors d’edat

No venem productes a menors d’edat. Els productes que venem per a menors els han de comprar adults. Si tens menys de 18 anys, només pots utilitzar ASCODI/OFER.CAT sota la supervisió d’un pare o d’un tutor.